Kvalitetsskolen er for deg som vil mestre kvalitet, kvalitetsledelse og kvalitetssystemer.

Kvalitetsskolen er et 100% nettbasert opplæringsprogram for utvikling av dyktige ansatte som jobber med kvalitet, kvalitetssystemer, kvalitetsledelse og forbedring.

 • Høy faglig kvalitet

  Rask og effektiv læring

  Stor praktisk nytte

  Enkelt å tilpasse

  Begynn i dag

 • Praktisk kvalitetsledelse basert på internasjonale standarder

 • Kvalitetsledelse i praksis med nedlastbare eksempler, maler og verktøy

 • Moderne e-læring med korte og kompakte leksjoner og kursmoduler

 • E-læring som mikrolæring med video som hovedbærer

 • Tilgang til faglig veiledning etter behov

 • Fungerer like godt på mobil, nettbrett og PC

 • Finnes på norsk og engelsk

Kvalitetsskolen gir deg innsikt, metoder og verktøy som du umiddelbart kan anvende i din organisasjon. Og når du har gjennomført opplæringen er Kvalitetsskolen tilgjengelig for repetisjon og jobbstøtte.

Kvalitetsledelsesmetoder og -standarder

Kvalitetsskolen er fundamentert på  internasjonale standarder som: ISO9000, ISO9001, ISO19011 og ISO 31000.

Tilpasset virksomheten

Kvalitetsskolen kan enkelt tilpasses behov i din virksomhet og kjøres som et internt program for definerte grupper eller på tvers i hele virksomheten. Kvalitetsskolen kjøres i dag med virksomheter i offentlig forvaltning (kommuner og stat), bygg/anlegg, havbruk, olje og gass, energi, rådgivning, bank, forsikring, helse, industri og produksjon. Dere får da en egen skole med profil, informasjon og kurstilpasninger etter ønsker.

I virksomhetstilpassede løsninger kan vi også kjøre «blended learning» med e-læring og samlinger for å forsterke læringen. Samlingene inneholder da relevante eksempler og utfordinger fra din virksomhet. Vi kan administrere det hele og har en gruppe med særdeles gode forelesere som også er dyktige pedagoger.

Forbedringsprosjekt

Kvalitetsskolen bistår mange virksomheter med interne forbedringsprosjekter innenfor kvalitet, kvalitetsledelse og forbedring. Vi kan hjelpe til med utvikling og innføring av nye metoder og teknikker, kvalitetssystem og prosesser. Våre konsulenter følger opp innføringen og sikrer at alle medarbeidere følger implementerte prosesser og systemer og anvender god praksis med støtte fra en aktiv kvalitetsleder. 

 

 

Læringsprinsipper

Kvalitetsskolen er basert på "mikrolæringsprinsipper". Hypotesen er at man lærer best når man holder oppmerksomheten mot ett læringsmål i maksimalt 10-15 minutter, og at man lærer mye av å se korte pedagogiske filmer med tilhørende oppsummerende tekst og spørsmål. Kvalitetsskolen er bygget opp av kursmoduler med enkle og tydelige læringsmål og korte og kompakte leksjoner med video, støttetekst, spørsmål og booster quiz.

Kursmoduler

Kvalitet – oversikt og innsikt

Grunnleggende kvalitetsledelse og kvalitetssystem.

Les mer

Struktur for kvalitet

Innføring i ledelsessystem, kvalitetspolicy, prosesser, prosedyrer og kontinuerlig forbedring.

Les mer

Forbedringsledelse

Se oversikt på alle KRN kurs her!

Les mer

Risikoledelse

Se oversikt på alle KRN kurs her!

Les mer

Grunnleggende kvalitetslederskap

Hvordan skape en kvalitetskultur og lede for kvalitet i alle ledd.

Les mer

Internrevisjon

Se oversikt på alle KRN kurs her!

Les mer