Bedriftsintern opplæring (BIO) - Kvalitetsskolen

I våre bedriftsinterne kurs og programmer kartlegger vi og løser din virksomhets kompetansebehov innen kvalitetsledelse, risikostyring, intern revisjon, styringssystemer, forbedring og alle andre behov innenfor emnet Kvalitetsledelse og Risikostyring.

Kvalitetsskolen er et fleksibelt nettbasert opplæringsprogram som gir et sterkt fundament for klarhet og innsikt i kvalitetsfaget. Vi anbefaler derfor alle å begynne med Kvalitetsskolens tre kurs før en tar skrittet videre enten i et av våre mange klasseromskurs (som også tilbys som online-kurs) eller skreddersyr til din virksomhets behov. Se her for tilbakemeldinger fra andre virksomheter.

Les mer…

Kontakt oss

Vilkår

Før du melder deg på kurs oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for på- og avmelding.

Registrering og bekreftelse av påmelding og kursgjennomføring

Din påmelding er bindende når den er mottatt hos oss og du har fått en bekreftelsesmail.

Avbestilling

Ved avmelding etter tilgang til e-læring er gitt faktureres 100 % av kursavgiften. Tilgang regnes fra mottak av e-post med brukernavn, passord og veiledning.

Ved avmelding før e-læringstilgang er gitt belastes 50 % av kursavgiften.

Fakturering

Faktura blir utstedt per e-post så snart som mulig etter din påmelding.

Fakturering gjøres av Cimple Technology AS.

Kursbevis vil ikke bli utstedt før faktura er betalt.

Rettigheter

Du kan benytte materiell i egen virksomhet, men du kan ikke kopiere materiell og benytte dette i en kommersiell sammenheng som kan være skadelig for kvalitetsskolen.no. Alt materiell eies i sin helhet av kvalitetsskolen.no.