Bestilling av enkeltmoduler

Benytt bestillingsskjema for å bestille de moduler fra Kvalitetsskolen du/dere ønsker å gjennomføre.

Tilgjengelige moduler:

  1. Kvalitet - Oversikt og innsikt
  2. Struktur for kvalitet
  3. Grunnleggende kvalitetsledele

Hver modul består av 8 leksjoner. Hver leksjon har tydelige læringsmål, inspirerende video med faglig innhold, teori og en avsluttende test. Ved bestått på alle leksjoner kan du ta booster testen. Alle moduler gir kursbevis.

Covid'19 pris: 3.500 kr per modul, per deltaker. Er dere flere blir vi enige om en god pris.

Bedriftsmedlemer av KRN får 20% avslag på Kvalitetsskolen.

Dersom du ønsker å bestille et enkelt kurs eller dersom du har andre spørsmål vedrørende bestilling av Kvalitetsskolen, ta gjerne kontakt:

Annlaug Astad
E-post: annlaug@qrn.no
Telefon: +47 905 18 464

Bestillingsskjema

Vilkår

Før du melder deg på kurs oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for på- og avmelding.

Registrering og bekreftelse av påmelding og kursgjennomføring

Din påmelding er bindende når den er mottatt hos oss og du har fått en bekreftelsesmail.

Avbestilling

Ved avmelding etter tilgang til e-læring er gitt faktureres 100 % av kursavgiften. Tilgang regnes fra mottak av e-post med brukernavn, passord og veiledning.

Ved avmelding før e-læringstilgang er gitt belastes 50 % av kursavgiften.

Fakturering

Faktura blir utstedt per e-post så snart som mulig etter din påmelding.

Fakturering gjøres av Cimple Technology AS.

Kursbevis vil ikke bli utstedt før faktura er betalt.

Rettigheter

Du kan benytte materiell i egen virksomhet, men du kan ikke kopiere materiell og benytte dette i en kommersiell sammenheng som kan være skadelig for kvalitetsskolen.no. Alt materiell eies i sin helhet av kvalitetsskolen.no.