Bestilling av Kvalitetsskolen

Ved bestilling av Kvalitetsskolen får du tilgang til tre kjernekurs:

  • Kvalitet - oversikt og innsikt
  • Kvalitetssystemet
  • Kvalitetsledelse i praksis

Kurs er tilgjengelig i minimum 12 måneder for jobbstøtte og repetisjon.

Dersom du er klar til å bestille Kvalitetsskolen, benytt gjerne bestillingsskjemaet. Når vi har mottatt din bestilling, tar vi kontakt for å gå igjennom hvordan du kommer i gang.

Pris per deltaker er 9.900,- for de tre kursene, men er dere flere blir vi enige om en god pris.

Bedriftsmedlemer av KRN får 20% avslag på Kvalitetsskolen.

Dersom du ønsker å bestille et enkelt kurs eller dersom du har andre spørsmål vedrørende bestilling av Kvalitetsskolen, ta gjerne kontakt:

Annlaug Astad
E-post: annlaug@qrn.no
Telefon: +47 905 18 464

Bestillingsskjema

Vilkår

Før du melder deg på kurs oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for på- og avmelding.

Registrering og bekreftelse av påmelding og kursgjennomføring

Din påmelding er bindende når den er mottatt hos oss og du har fått en bekreftelsesmail.

Avbestilling

Ved avmelding etter tilgang til e-læring er gitt faktureres 100 % av kursavgiften. Tilgang regnes fra mottak av e-post med brukernavn, passord og veiledning.

Ved avmelding før e-læringstilgang er gitt belastes 50 % av kursavgiften.

Fakturering

Faktura blir utstedt per e-post så snart som mulig etter din påmelding.

Fakturering gjøres av Cimple Technology AS.

Kursbevis vil ikke bli utstedt før faktura er betalt.

Rettigheter

Du kan benytte materiell i egen virksomhet, men du kan ikke kopiere materiell og benytte dette i en kommersiell sammenheng som kan være skadelig for kvalitetsskolen.no. Alt materiell eies i sin helhet av kvalitetsskolen.no.