Kontakt

Annlaug Astad

Salg og administrasjon

aa@qrn.no

+47 905 18 464

Torolf Paulshus

Faglig leder

tp@qrn.no

+47 908 33 757