Om KRN

Kvalitet og Risiko Norge (KRN) er et landsdekkende forum av medlemmer for medlemmer, og er en «non-profit» organisasjon.

KRN er Norges største og ledende bransjeorganisasjon for fagene kvalitet og risikostyring. Vi er engasjerte fagpersoner som ønsker å bidra til kompetanseheving innen fagområdene virksomhetsstyring, rammeverk, informasjonsstyring, innovasjon, kvalitetsledelse og risikostyring.

Foreningen skal bidra til økt kunnskap om disse fagområdene, og gjennom dette oppnå forbedringer og effektivisering i privat og offentlig virksomhet.

Vårt mantra er erfaringsdeling og nettverksbygging.

Noen av arenaene dere møter oss på er:

 • Medlemsmøter, som arrangers som fagsamlinger og/eller bedriftsbesøk regionalt.
 • Konferanser, erfaringsarenaene som arrangeres både hver høst i forbindelse med Verdens Kvalitetsdag og to dager i juni med Kvalitet & Risiko dagene.
 • Kursvirksomhet med hele spekteret av fagkurs, fra modulbasert e-læring, endags oppdatering/intro-kurs til kurs som fører frem til EOQ sertifisering av personell innen risikostyring, kvalitetsledelse og revisjonsledelse. I tillegg kurs innen Lean og forbedringer samt miljøledelse.

For å få til felles løft og kompetansedeling trenger vi engasjerte og involverte personer som vil dele erfaringer og kunnskap på tvers av alle bransjer.

Norsk representant for den europeiske kvalitetsforeningen EOQ

Hvorfor delta på kurs hos KRN Academy

Hvorfor delta
på kurs hos KRN Academy

KRN Academy benytter senior kursledere som praktiserer faget og har bred erfaring fra både privat og offentlig virksomhet, se egen omtale. 
I tillegg til faglig tyngde fra norsk næringsliv og erfaringer som spenner over de fleste bransjer, er pedagogiske evner viktig og godt ivaretatt.
Vi benytter også metoder for å måle prestasjoner og nivået av kunnskapsoverføring for å kvalitetssikre undervisningen.
Våre kurs arrangeres både for digital- og klasseromsdeltakelse.
«Blended learing»; Workshops/samlinger parallelt med nettkurs og klasseromskurs

K&R Spørretime; Oppfølging etter kurs, praktiske & generiske spørsmål ivaretas iht deltakernes innspill.

KRN kursbilder

KRN Academy tilbyr

KRN Academy tilbyr kurs innen styringssystemer, kvalitetsrevisjon, kvalitetsstyring, risikostyring og ledelse som kan brukes som grunnlag for personsertifisering innen kvalitet, revisjon og risiko samt påkrevd oppdatering ved resertifisering. Våre kurs tar blant annet for seg standardene ISO 9001, ISO 19011, ISO 31000 og ISO 14001 og baserer seg på internasjonalt anerkjente spesifikasjoner fra EOQ. Det er vårt mål at du som tar kurs hos KRN Academy skal kunne bidra til å gjøre en forskjell på din arbeidsplass etter at du har vært på et av våre kurs.

Nytt for 2020 er også E-lærings kurs innen kvalitet og prosjektledelse. I tillegg til kurs i LEAN og forbedringer; Hvitt og gult nivå, dagskurs innen ‘LEAN 8wastes- klassiske kvalitetskostnader’ og kurs innen Prosessledelse – bygge og vedlikeholde et prosessbasert styringssystem.

Alle våre kurs tilbys også som bedriftsinterne kurs.

Kurs innen styrings- og ledelsessystemer

Introduksjonskurs, grunnkurs, kurs med sertifisering, og oppdatering og resertifisering.

 • Kvalitet – kvalitetsledelse ISO 9001
 • Risiko – risikostyring ISO 31000
 • Revisjon – revisjonsledelse ISO 19011
 • Risikobasert styringssystem
 • Forbedring - endringsledelse
 • - Helhetlig risikostyring
  - Metoder og teknikker for risikohåndtering ISO 31010
  - Prosessbasert styringssystem – etablering & vedlikehold
  - Prosessledelse  -  Prosesskartlegging
  - Prosjektrisiko mm.

 • E-læring kvalitetsledelse m/3 nettkurs
krnacademy2