Grunnleggende kvalitetslederskap

Hvordan skape en kvalitetskultur og lede for kvalitet i alle ledd.

Etter avsluttet kurs har du lært om:

  • Kvalitetskultur
  • Kvalitetsledelse
  • Toppledelse engasjement
  • Ledelse og medarbeidere
  • Roller og ansvar
  • Endringsledelse
  • Implementering, opplæring og kommunikasjon