Grunnleggende kvalitetslederskap

Hvordan skape en kvalitetskultur og lede for kvalitet i alle ledd? Etter kurset, bør du kunne måle om du har en god kvalitetskultur i virksomheten, trigge din toppledelse å bli engasjert for kvalitet som en strategi og å skape en enkel plan for å transformere kulturen i virksomheten.

Tema/innhold:

 • Kvalitetskultur
 • Kvalitetsledelse
 • Toppledelse engasjement
 • Ledelse og medarbeidere
 • Roller og ansvar
 • Endringsledelse
 • Implementering, opplæring og kommunikasjon

Viktige læringsmål:

 • Beskrive forskjellen på kvalitet som begrep, fag og profesjon.
 • Forklare forskjellen mellom destruktive og konstruktive ledere
 • Beskrive ulike typer kvalitetsledere som finnes i virksomheter
 • Kjenne til hvilke ulike roller en kvalitetsleder kan ha
 • Kjenne til hvordan transformasjonsledelse kan brukes i en virksomhet
 • Kjenne til hvordan man håndterer ulike nivåer av motstand mot endring

Læringsprinsipper

 • Moderne e-læring med video som hovedbærer av innhold
 • Mikrolæring med korte og kompakte leksjoner
 • Leksjons- og kurstester
 • Faglig veiledning underveis
 • Jobbstøtte og repetisjon
 • Høy faglig kompetanse
 • Tilgjengelig i 12 måneder
 • Kursbevis

Bestilling

Klar til å bestille denne kursmodulen? Klikk her for å bestille denne modulen. Eller her for å bestille hele Kvalitetsskolen.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med Annlaug for en hyggelig prat.

Annlaug Astad
aa@qrn.no
+47 905 18 464

Kursmoduler

Ønsker du mer informasjon om de ulike kursmodulene?

 1. Kvalitet - Oversikt og innsikt
 2. Struktur for kvalitet
 3. Grunnleggende kvalitetslederkap