Kvalitet – oversikt og innsikt

Grunnleggende kvalitetsledelse og kvalitetssystem. Etter å ha tatt dette kurset, vil du være i stand til å sette opp en enkel oversikt over et integrert ledelsessystem i din virksomhet, samt finne rett timing til å etablere slike strukturer. I tillegg vil du kunne identifisere kilder til og gjøre beregninger av virksomhetens uønskede kvalitetskostnader.

Tema/innhold:

 • Kvalitet og kvalitetsledelse
 • Struktur for kvalitet
 • Kultur for kvalitet
 • Kvalitet som gevinst
 • Kvalitetskostnader
 • Standarder og sertifiseringer
 • Ledelsesprinsipper
 • Kartlegging av Detaljeringsgrad

Viktige læringsmål:

 • Karakterisere hva som skal til og forklare hvorfor det er viktig med langsiktig fokus.
 • Forklare hvorfor kvalitet i leveransene er viktig for virksomheten
 • Forklare sammenhengen mellom gevinst og kvalitet
 • Kjennskap til de viktigste styringsstandardene fra ISO
 • Kunne sette opp en enkelt oversikt av et integrert system i egen virksomhet
 • Finne rett timing for å etablere strukturer i egen virksomhet
 • Kunne beregne et overslag over virksomhetens uønskede kvalitetskostnader

 

Læringsprinsipper

 • Moderne e-læring med video som hovedbærer av innhold
 • Mikrolæring med korte og kompakte leksjoner
 • Leksjons- og kurstester
 • Faglig veiledning underveis
 • Jobbstøtte og repetisjon
 • Høy faglig kompetanse
 • Tilgjengelig i 12 måneder
 • Kursbevis

Bestilling

Klar til å bestille denne kursmodulen? Klikk her for å bestille denne modulen. Eller her for å bestille hele Kvalitetsskolen.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med Annlaug for en hyggelig prat.

Annlaug Astad
aa@qrn.no
+47 905 18 464

Kursmoduler

Ønsker du mer informasjon om de ulike kursmodulene?

 1. Kvalitet - Oversikt og innsikt
 2. Struktur for kvalitet
 3. Grunnleggende kvalitetslederkap