Kvalitet – oversikt og innsikt

Grunnleggende kvalitetsledelse og kvalitetssystem.

Etter avsluttet kurs har du lært om:

  • Kvalitet og kvalitetsledelse
  • Struktur for kvalitet
  • Kultur for kvalitet
  • Kvalitet som gevinst
  • Kvalitetskostnader
  • Standarder og sertifiseringer
  • Ledelsesprinsipper
  • Kartlegging av Detaljeringsgrad