Struktur for kvalitet

Innføring i ledelsessystem, kvalitetspolicy, prosesser, prosedyrer og kontinuerlig forbedring.

Etter avsluttet kurs har du lært om:

  • Ledelsesystemer
  • Etablering og dokumentasjon av ledelsessystemer
  • Kvalitetspolicy
  • Prosesser
  • Roller og ansvar
  • Vedlikehold av systemet
  • Kontinuerlig forbedring
  • Metoder: SIPOC
  • Struktur i kvalitetssammenheng