Struktur for kvalitet

Innføring i ledelsessystem, kvalitetspolicy, prosesser, prosedyrer og kontinuerlig forbedring. Når du er ferdig med kurset, kan du forklare viktigheten av at virksomhetens toppledere forplikter seg og hva deres ansvar består av, i tillegg til ansvaret til de som er kvalitetsansvarlige i virksomheten. Du vil også få en oversikt over betydningen av kontinuerlig forbedring.

Tema/innhold:

 • Ledelsesystemer
 • Etablering og dokumentasjon av ledelsessystemer
 • Kvalitetspolicy
 • Prosesser
 • Roller og ansvar
 • Vedlikehold av systemet
 • Kontinuerlig forbedring
 • Metoder: SIPOC
 • Struktur i kvalitetssammenheng

Viktige læringsmål:

 • Kjenne til hva som må dokumenteres i et ledelsessystem
 • Kjenne til hva kvalitetspolicy er og hva den inneholder
 • Kjenne til hvordan ledelsessystemet må vedlikeholdes
 • Kjenne til enkle forbedringsmetoder som PDCA
 • Beskrive de viktigste bestanddelene i et ledelsessystem
 • Kunne sette opp forslag til kvalitetspolicy i egen virksomhet
 • Foreslå tiltak for drift og vedlikehold av ledelsessystemet
 • Gjennomføre en enkel SIPOC analyse og kartlegge behov for detaljeringsgrad

Læringsprinsipper

 • Moderne e-læring med video som hovedbærer av innhold
 • Mikrolæring med korte og kompakte leksjoner
 • Leksjons- og kurstester
 • Faglig veiledning underveis
 • Jobbstøtte og repetisjon
 • Høy faglig kompetanse
 • Tilgjengelig i 12 måneder
 • Kursbevis

Bestilling

Klar til å bestille denne kursmodulen? Klikk her for å bestille denne modulen. Eller her for å bestille hele Kvalitetsskolen.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med Annlaug for en hyggelig prat.

Annlaug Astad
aa@qrn.no
+47 905 18 464

Kursmoduler

Ønsker du mer informasjon om de ulike kursmodulene?

 1. Kvalitet - Oversikt og innsikt
 2. Struktur for kvalitet
 3. Grunnleggende kvalitetslederkap