Om Kvalitetsskolen

Kjernekurs

Kvalitetsskolen e-kurs består av tre kjernekurs som gir deg et solid grunnlag for å lykkes med kvalitetsledelse i din organisasjon. Om ønskelig kan selvfølgelig modulene tilpasses din virksomhet og kan utvides med nye kurs og evt. samlinger hos dere.

Kurs i Kvalitetsskolen kan tas enkeltvis eller samlet som gir Kvalitetssertifikatet.

 

Kvalitet – oversikt og innsikt

Grunnleggende kvalitetsledelse og kvalitetssystem. Etter å ha tatt dette kurset, vil du være i stand til å sette opp en enkel oversikt over et integrert ledelsessystem i din virksomhet, samt finne rett timing til å etablere slike strukturer. I tillegg vil du kunne identifisere kilder til og gjøre beregninger av virksomhetens uønskede kvalitetskostnader.

Les mer

Struktur for kvalitet

Innføring i ledelsessystem, kvalitetspolicy, prosesser, prosedyrer og kontinuerlig forbedring. Når du er ferdig med kurset, kan du forklare viktigheten av at virksomhetens toppledere forplikter seg og hva deres ansvar består av, i tillegg til ansvaret til de som er kvalitetsansvarlige i virksomheten. Du vil også få en oversikt over betydningen av kontinuerlig forbedring.

Les mer

Grunnleggende kvalitetslederskap

Hvordan skape en kvalitetskultur og lede for kvalitet i alle ledd? Etter kurset, bør du kunne måle om du har en god kvalitetskultur i virksomheten, trigge din toppledelse å bli engasjert for kvalitet som en strategi og å skape en enkel plan for å transformere kulturen i virksomheten.

Les mer

Få pristilbud

nkfrlogo

E-kursene i Kvalitetsskolen er utviklet for og av Kvalitet og Risiko Norge (KRN). 

Kvalitetsskolen er et supplement til utvalget av kurs som KRN Academy tilbyr innen styringssystem og ledelsesfagene, inklusive prosess-, revisjon-, risiko og kvalitetsledelse. Se våre øvrige kurs i KRN Academy www.qrn.no/kursoversikt

Kvalitetsskolen er det mest moderne opplæringsprogrammet i kvalitetsledelse i Norge.

Kvalitetsskolen er for kvalitetsledere, personer som jobber med kvalitetssystemer i ulike nivåer, personer som ønsker en karriere som kvalitetssleder, og generelt alle som jobber med kvalitet og ledelsessystemer.

Med Kvalitetsskolen får du:

  • En god helhetsforståelse for kvalitet, kvalitetsledelse og ledelsessystemer
  • Større trygghet i din rolle som kvalitet/miljøleder
  • Grunnlag for å hjelpe egen virksomhet mot en ISO sertifisering
  • Kursbevis for hvert enkelt kurs du består
  • Kvalitetssertifikatet når du har bestått alle kurs inkl slutteksamen

Web: www.qrn.no  -     epost: kurs@qrn.no

Læringsprinsipper

Kvalitetsskolen er basert på "mikrolæringsprinsipper". Hypotesen er at man lærer best når man holder oppmerksomheten mot ett læringsmål i maksimalt 10-15 minutter, og at man lærer mye av å se korte pedagogiske filmer med tilhørende oppsummerende tekst og spørsmål. Kvalitetsskolen er bygget opp av kursmoduler med enkle og tydelige læringsmål og korte og kompakte leksjoner med video, støttetekst, spørsmål og booster quiz.