Våre ressurser

Kvalitet og Risiko Norge er en medlemseiet non-profit forening med tilgang på faglig ekspertise.

Blant ressursene, i tillegg til administrasjon og kurslederene, har foreningen en stor ressurspool med faglig ekspertise blant aktive medlemmer og ved tillitspersoner i komiteer og styrer. Dette inkluderer et aktivt hovedstyre på åtte styremedlemme samt egne lokale styrer i alle forenignens regioner. Se om KRN.

Kursledere

sidsel

Sidsel Winther Storaas

Kursleder KRN Academy innen Lean, prosess-, endring og forbedringsledelse.

Sidsel W. Storaas er i kategorien «Exceptional Quality Leader». Hun har erfaring fra tunge fag- og lederoppgaver med kvalitet og forbedringsledelse som del av forretningsledelse. Hun har lang innsats i KRN som bl.a. styreleder, foreleser på  KRN konferanser og på EOQ Congress og utnevnt som KRN Ambassadør.

Sidsel har personlige egenskaper som differensierer kursledelse med engasjement og glød for å viderebringe kunnskap, med høyt nivå på kunnskaper, erfaring og faglig oversikt. 

Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, er sertifisert akkreditert Lead Quality Auditor og har Lean Six Sigma Black Belt.

sirimathiesen

Siri Mathiesen

Kursleder KRN Academy innen kvalitet, revisjon og miljøledelse

Siri har jobbet innen fagområdet kvalitetsledelse i snart 20 år. Hun har erfaring fra både små og store virksomheter med både å bygge styringssystem og revidere dem. Siden 2015 har hun også utviklet og vært fast kursleder hos KRN innen kvalitetsledelse og revisjon. Hun har en praktisk og pragmatisk tilnærming til styringssystemer og oppmuntrer til enkelhet. Dette skinner også gjennom i undervisningen. 

Fra tidligere har hun erfaring som som QRM kvalitet og risikoledelse i Statoil/Equinor, kursholder i KIWA/TI, revisjonsleder i TI Sertifisering, HSEQ-ingeniør i Master Marine og QA-sjef i Genpoint. Hun har en MBA fra University of Washington, er DNCF-sertifisert coach og biokjemisk ingeniør fra Oslo ingeniørhøgskole.

ayse3

Ayse Nordal

Kursleder KRN Academy Risikostyring /Risk Management

Ayse Nordal er seniorrådgiver for strategisk planlegging og risikostyring ved Undervisningsbygg Oslo KF.

Ayse har B Sc. og M Sc. i økonomi og statistikk (teknisk universitet) og Licentiatrad i anvendt samfunnsøkonomi og makroøkonomi (NHH). Hun har undervisningserfaring fra Norges Handelshøgskole (NHH), BI  samt Bergen Ingeniørhøyskole. Videre har hun lang erfaring fra finans og bank, som rådgiver fra PwC og med lederstillinger i DnB, Folkeregisteret, Bank Nationale de Paris, Unibank, SSØ og Manpower Norge. Strategi, risikostyring og oppbygging av internkontroll system har vært sentralt ansvarsområder i disse stillingene.

Som faglig fyrtårn er Ayse utnevnt til KRN Ambassadør og styremedlem i Risikonettverket IIA.

Ayse er sertifisert EOQ risikoleder (Risk Manager) 

KRN Administrasjon

torolf

Torolf Paulshus

Daglig leder KRN
President EOQ, The European Organization for Quality

Torolf Paulshus, siv.ing. er daglig leder i KRN og styreleder i EOQ. 

Han har nylig, som historiens første sittende styreleder, blitt gjenvalgt som President i EOQ, European Organization for Quality. Torolf har omfattende erfaring med kvalitetsledelse, er spesialist på strategiske og operative løsninger med integrerte systemer for virksomhetsstyring, informasjonsstyring og risikoledelse, og er sertifisert Revisjonsleder, Quality Systems Manager, Risk Manager og ISM revisor, og har undervist i kvalitetsledelse og styringssystemer ved NTNU og Universitetet i Stavanger. 

Han har også 11 år i DNV med bl.a. sertifiseringstjenester, 4 år i Conoco Norway Inc., 6 år i Smedvig/Seadrill, og konsernrevisjonen I Statoil.

E-post : tp@qrn.no
Mobil: +47 908 33 757

annlaug

Annlaug Astad

Operativ leder KRN

Annlaug Astad er til daglig konsulent og partner i rådgivnings selskapet Effekt, ivaretar også det daglige administrative arbeidet for KRN som operativ leder.

Dette omfatter bl.a. web-master og redaktør, økonomi- og markedsansvarlig inklusive medlemsservice og koordinering av foreningens aktiviteter inklusive kursavdelingen KRN Academy.

Annlaug har utdannelse administrasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI, i tillegg til administativ utdannelse som sekretær og markedsfører, med jobb i konsulentbransjen de siste 15 årene og tidligere 12 års erfaring som administrasjons-medarbeider offshore for amerikanske oljeselskaper.

Hun er sertifisert Quality Systems Manager, Risk Manager og Quality Auditor.

E-post:  aa@qrn.no
Mobil: +47 905 18 464