Våre ressurser

Kvalitet og Risiko Norge er en medlemseiet non-profit forening med tilgang på faglig ekspertise.

Blant ressursene, i tillegg til administrasjon og kurslederene, har foreningen en stor ressurspool med faglig ekspertise blant aktive medlemmer og ved tillitspersoner i komiteer og styrer. Dette inkluderer et aktivt hovedstyre på åtte styremedlemme samt egne lokale styrer i alle forenignens regioner. Se om KRN.

Kontaktperson KRN/qrn.no

annlaug

Annlaug Astad

Annlaug Astad ivaretar det daglige administrative arbeidet for KRN som operativ leder.

Dette omfatter bl.a. medlemsservice og koordinering av foreningens aktiviteter inklusive kursavdelingen KRN Academy.

Mer info om foreningen og om kursaktiviteter, inklusive klasseromskurs, se www.qrn.no eller ta kontakt direkte med Annlaug.

E-post:  aa@qrn.no
Mobil: +47 905 18 464